Warsztaty PJM

Ewa Chmielewska-Rozumek – natywna głucha lektorka polskiego języka migowego, wychowawczyni w świetlicy w OSW dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu.

Eliza Szygenda – słabosłysząca surdopedagog, która na co dzień jest wychowawcą w internacie OSW dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu.

Izabela Andrzejewska – optymistka ceniąca kontakt z ludźmi. Surdopedagog, która na co dzień prowadzi terapię pedagogiczną w OSW dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu.

Sara Kasprzak – surdoglottodydaktyczka, tłumaczka i lektorka PJM, na co dzień ucząca języka polskiego w OSW dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu.