RODO

Drodzy Państwo,

od 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Chcemy poinformować Państwa, że Wasze dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowujemy wszelkich starań, by dbać o ich bezpieczeństwo. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja GRANDA z siedzibą w Poznaniu 60-555 przy ul. Bukowskiej 31/7.  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt: granda@festiwal-granda.pl

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na prawidłowe funkcjonowanie, w tym przygotowywanie wszelkich umów (w tym m.in. patronackich, umów o dzieło) i dopełnianie obowiązków, które z nich wynikają dla nas jako organizatorów Festiwalu GRANDA i Państwa, jako strony tych umów (np. rozsyłanie zapowiedzi i informacji o programie). Podanie przez Państwa swoich danych w celu realizacji usługi jest niezbędne do świadczenia tej usługi. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych:
– prawo dostępu do Waszych danych, w tym uzyskania kopii danych,
– prawo żądania sprostowania danych,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.