literary analysis essay color purple the jacket essay examples of job essays essay on all souls observation nature essay starting essays for college

RODO

Drodzy Państwo,

od 25 maja obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Chcemy poinformować Państwa, że Wasze dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowujemy wszelkich starań, by dbać o ich bezpieczeństwo. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja GRANDA z siedzibą w Poznaniu 60-555 przy ul. Bukowskiej 31 We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt: marita.lipska@festiwal-granda.pl

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na prawidłowe funkcjonowanie, w tym przygotowywanie wszelkich umów (w tym m.in. patronackich, umów o dzieło) i dopełnianie obowiązków, które z nich wynikają dla nas jako organizatorów Festiwalu GRANDA i Państwa, jako strony tych umów (np. rozsyłanie zapowiedzi i informacji o programie). Podanie przez Państwa swoich danych w celu realizacji usługi jest niezbędne do świadczenia tej usługi. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych:
– prawo dostępu do Waszych danych, w tym uzyskania kopii danych,
– prawo żądania sprostowania danych,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Marita Lipska

Prezes Fundacji GRANDA