TERMEDIA

Wydawnictwo Termedia od prawie 30 lat zapewnia dostęp do najnowszej, aktualnej wiedzy medycznej w zróżnicowanej i przystępnej dla zainteresowanych formie.

Lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, fizjoterapeuci, kadra zarządzająca sektora medycznego, a także pacjenci mogą znaleźć bieżące informacje naukowe, medyczne i systemowe na portalu www.termedia.pl, który odwiedza ponad pół miliona unikalnych użytkowników miesięcznie. Dla zainteresowanych specjalistów przygotowywane są również serwisy tematyczne, m.in. lekarz POZ, gastroenterologiczny, pulmonologiczny, ginekologiczny, reumatologiczny, czy neurologiczny i e-akademie poświęcone wybranym schorzeniom, a także regularnie rozsyłane specjalistyczne newslettery.

Firma jest również liderem rynku wydawniczego w branży medycznej. Redaguje ponad 50 specjalistycznych czasopism, z których 9 posiada punkty Impact Factor, a 18 jest rejestrowanych w prestiżowej bazie PubMed. W portfolio wydawnictwa znajdują się także „Menedżer Zdrowia” – opiniotwórczy miesięcznik poświęcony sprawom systemowym w opiece zdrowotnej oraz czasopismo „Kurier Medyczny” dedykowane szeroko rozumianemu środowisku lekarskiemu. Termedia to również książki współtworzone z wybitnymi specjalistami uznawanymi za liderów polskiej medycyny.

Ważną gałąź w działalności wydawnictwa są konferencje oraz wszelkie projekty online. „Top Medical Trends”, „Priorytety w Ochronie Zdrowia” oraz „Kongres Starzenia” to flagowe projekty o wieloletniej tradycji, wypracowanej renomie i frekwencji liczonej w setkach, a w przypadku TMT nawet tysiącach uczestników. Zainteresowani mogą wybierać z oferty blisko 200 wydarzeń organizowanych na przestrzeni całego roku!

Jako lider środowiska medycznego Termedia dba również o wyróżnienie osób oraz podmiotów kształtujących najwyższe standardy opieki zdrowotnej. Konkurs „Sukces roku w ochronie zdrowia – Liderzy Medycyny” służy podkreśleniu roli wiodących postaci, które wybierane są spośród zgłoszonych kandydatów przez kapitułę złożoną z najbardziej cenionych i wpływowych osób świata medycyny, m.in. przedstawicieli organizacji pacjenckich i lekarskich, byłych ministrów zdrowia czy wybitnych profesorów