UNIWERSYTET SWPS

TEMAT PRZEWODNI FESTIWALU: PRZEKRACZANIE GRANIC

Na wykłady obowiązują zapisy, informacje szczegółowe podamy wkrótce

20 września, godz. 16.30 – 18.00, Uniwersytet SWPS, ul. Kutrzeby 10

„Polscy zabójcy – wódka i nóż”

W Gazety opisują zabójstwa wyjątkowe (o tych też będzie na wykładzie): dokonane przez szaleńców, zabójców politycznych, zabójców seryjnych i seksualnych (a często jest to jedna kategoria), straszne sprawy rodzinne, zabójstwa z motywów nieustalonych. Gazetom umyka codzienność zabójstw, te właśnie przypadki, gdzie pojawia się wódka i nóż, a liczbowo takich jest najwięcej. Zabił bo był pijany, zabił nożem, bo to było najłatwiej dostępne narzędzie, nie wie właściwie dlaczego zabił. Widzowie lub uczestnicy libacji niewiele pamiętają, bo też byli pijani, nie wiadomo kto zaczął i dlaczego, czy zabójca zaatakował czy się bronił. Niewiele wiadomo, ale jest trup. I sąd wydaje wyrok z reguły w oparciu o poszlaki. Są też sprawcy wykryci po latach i też skazywani w oparciu o poszlaki. A w tle wódka, nóż, donos byłej konkubiny, która stała się najzaciętszym wrogim. Zwykłe polskie życie… 

Prof. dr hab. Teresa Gardocka – prawnik, specjalista prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego. Naukowo interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, wliczając w to kwestie opieki społecznej i administracji publicznej. Zajmuje się również problematyką podstawowych wolności i praw człowieka oraz ochrony praw zwierząt. Autorka wielu publikacji. Do najważniejszych należą: „Postępowanie karne” (2005), „Dylematy praw człowieka” (2009), „Mowa nienawiści a wolność słowa” (2010), „Uchodźcy w Polsce i Europie. Stan prawny i rzeczywistość” (2010) oraz „Prawa mniejszości narodowych” (2011). Redaktor naukowa prac zbiorowych zakresu prawa karnego, takich jak: „Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej” (2016), „Medyczne prawo karne” (2016). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego procesowego, prawa karnego międzynarodowego, polityki społecznej oraz etyki prawniczej i pracowniczej. 

20 września, godz. 20.30 – 21.30, DS. HANKA, aleja Niepodległości 26

„Płacz, krzyk, zmowa milczenia. Granica (nie)przekraczalna czterech ścian, czyli o przemocy w rodzinie”

Przemoc domowa to zjawisko stare jak świat. I choć podejmuje się wiele działań mających na celu pomoc ofiarom przemocy w czterech ścianach, ciągle słyszymy „mąż zasztyletował żonę”, „żona zabiła męża”, „rodzic pozbawił życia dziecko”, „dziecko brutalnie zaatakowało rodziców”… Przemoc stanowi proces. Czy można zauważyć sygnały ostrzegawcze i zapobiec tragediom? Gdzie jest granica, pomiędzy zwykłą kłótnią, a zdarzeniem zapowiadającym zabójstwo? Czy przekraczać granice czyjejś prywatności i interweniować? Czy pytać, przy podejrzeniu przemocy, także seksualnej, i naruszać granice intymności drugiego człowieka? Zawiadamiać organy ścigania? Czy da się pomoc komuś, ko tego nie chce? Czy wolno naruszyć granice wolnej woli ofiary? Czy przemoc w rodzinie musi być porażką systemu wymiaru sprawiedliwości? Wykład będzie stanowił próbę odpowiedzi na te trudne pytania.

dr Joanna Stojer-Polańskakryminalistyk. Bada ciemną liczbę przestępstw – wykroczeń, które nie są objęte przez statystyki kryminalne wskutek nieujawnienia ich przez organy ścigania. Zajmuje się analizą przypadków zgonów, przy których możliwe są różne wersje śledcze: zabójstwo, samobójstwo lub nieszczęśliwy wypadek. W ramach konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowała projekt „Kryminalistyka, czyli rzecz o szukaniu śladów oraz zwierzętach na służbie”. Jest współautorką interdyscyplinarnej publikacji „Samobójstwa. Stare problemy. Nowe rozwiązania” (2013). Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia poświęcone aspektom kryminologicznym i kryminalistycznym ciemnej liczby przestępstw.

20 września, godz. 21.30 – 23.00, DS HANKA, aleja Niepodległości 26

„Prawo do pornografii”

Pornografia ze względu na błyskawiczny rozwój technologiczny jest coraz łatwiej dostępna. Wystarczy tylko Internet, by uzyskać dostęp do jej różnych postaci, gatunków i form. Czy istnieje prawo do pornografii? Czym ona jest i jak ją definiować? Czy jest przejawem swobody wypowiedzi, artystycznej, słowa, opinii, poglądów? W trakcie wykładu uczestnikom zostaną przedstawione próby ujęcia zjawiska w pornografii w ramy prawne, począwszy od propozycji jej definiowania w prawie, podejścia prawa do jej tworzenia i rozpowszechniania, jak również wpływu pornografii na kształtowanie standardów w zakresie ochrony praw człowieka. Omówione zostaną również wybrane społeczne, kulturowe
i gospodarcze aspekty pornografii, które znaczącą wpływają na ewolucję reakcji prawa na to zjawisko.

dr Tomasz Lewandowski – Doktor nauk prawnych (2017), absolwent prawa (2013) oraz administracji (2011) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie stypendium programu Erasmus studiował prawo międzynarodowe w ramach Joint-Master Program in International Law na Uniwersytecie Mykolasa Romerisa w Wilnie. W 2011 r. ukończył Studium Służby Zagranicznej i Międzynarodowej na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Zawodowo związany z jedną z największych kancelarii prawniczych w Polsce, gdzie świadczy pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, ochrony praw człowieka, prawa międzynarodowego publicznego oraz ochrony danych osobowych. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa europejskiego. Opiekuje się studentami, biorącymi udział w międzynarodowych konkursach prawniczych.

 21 września, godz. 11.00 – 12.30, Uniwersytet SWPS, ul. Kutrzeby 10

„Gdy przekraczasz granice i stajesz się bestią – czyli kto i dlaczego trafia do Gostynina?”

Jeszcze niedawno niewiele osób wiedziało, gdzie leży Gostynin. Miejscowość ta stała się „sławna”, gdy kilka lat temu – w oparciu o tzw. „Ustawę o bestiach” utworzono w niej specjalny ośrodek dla sprawców przestępstw uznanych za szczególnie niebezpiecznych, którym jednocześnie kończył się czas odbywania orzeczonej prawomocnie kary pozbawienia wolności. Wizja „wyjścia na wolność” ludzi, którzy popełnili nierzadko brutalne zbrodnie, przerażała społeczeństwo…

Pierwszym „klientem” ośrodka w Gostyninie stał się Mariusz Trynkiewicz, zabójca czterech chłopców, nazywany przez polską prasę „Szatanem z Piotrkowa”. Z biegiem czasu do Gostynina trafiali inni sprawcy, w tym m. in. sławny „Wampir z Bytowa”, czyli Leszek Pękalski. Obecnie w Gostyninie przebywa ponad 60 osób. Jednak nie wszyscy sprawcy są postaciami „znanymi z mediów”.

Warto więc zadać pytanie – kim są przysłowiowe „bestie”? Kto, za co i dlaczego trafia do Gostynina? Jak diagnozuje się „kandydatów” do zamknięcia w Ośrodku? Czy zamknięte w ośrodku „bestie” mogą kiedyś wyjść na wolność? I jakie inne problemy wiążą się z pobytem w tym miejscu?

dr Katarzyna Witkowska-Rozpara –   doktor nauk prawnych (specjalność: prawo karne i kryminologia); obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Uniwersytecie Warszawskim (IPSiR UW). Autorka oraz współautorka szeregu publikacji naukowych (w tym opublikowanej nakładem Wydawnictwa C.H. Beck monografii „Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna”, Warszawa 2011); uczestniczka licznych konferencji oraz seminariów naukowych; członek European Society of Criminology (ESC) oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. S. Batawii.

 

21 września, godz. 16.30-17.30, DS Hanka, aleja Niepodległości 26

Andrzej Tucholski i Marcel Moss „Nowe technologie i hate w internecie”