Andrzej Mroczek

Andrzej Mroczek – ekspert ds. przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Wykładowca akademicki Psychologii Śledczej Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Kryminologii Collegium Civitas w Warszawie. Dyrektor Biura Śledczego i Stosowanej Psychologii Kryminalnej Instytutu Bezpieczeństwa RESCON. Współpracownik Centrum Komunikacji Kryzysowej i Psychologii Śledczej. Ekspert w zakresie mimicznej ekspresji emocji. Specjalizuje się w rozpoznawaniu i interpretacji wskaźników behawioralnych i mikroekspresji w identyfikacji sygnałów niebezpieczeństwa. Były funkcjonariusz operacyjny Wydziału d/w z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, służb specjalnych oraz główny specjalista Wydziału Wydziału Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym i Przestępczości Zorganizowanej Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Autor publikacji prasowych i naukowych m.in. współautor książki Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków (Warszawa 2013).