Bohdan Głębocki

dr Bohdan Głębocki – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownik badawczo-dydaktyczny UAM. Absolwent historii i informatyki (UAM). Zainteresowania naukowe obejmują m.in. relacje polsko-żydowskie w dwudziestoleciu międzywojennym, wykorzystanie nowych technologii w kulturze. Jest członkiem Rady Programowej kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo oraz Pełnomocnikiem tejże Rady ds. jakości kształcenia przy Szkole Nauk Humanistycznych.

Poza uczelnią zajmuje się pisarstwem. Dotychczas ukazały się dwie powieści: Musza góra (2014) oraz Ślepe ryby (2017) w 2021 roku ukazała się trzecia część Morowe Chłopy