universal health care essay outline essay on importance of education in sanskrit newsletter essay examples hispanic heritage essay relationship between gilgamesh and enkidu essay

Marek Bronicki

Marek Bronicki ( 1957) – emerytowany oficer polskiej policji. Jednym z jego najważniejszych osiągnieć było wykrycie i osobiste zatrzymanie seryjnego zabójcy chłopców w ramach sprawy o kryptonimie „Zemsta”. W latach 2009-2011 Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Autor opracowań i opowiadań.