Zbigniew Bartkowiak

zbigniew_bartkowiakPracownik Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Chroni, udostępnia do badań oraz opracowuje zbiory numizmatyczne Muzeum. Choć w zbiorach przeważają monety X/XI wieku, swoje zainteresowania skupia na dojrzałym i późnym średniowieczu.

Organizował projekt p.t. „Mennica Średniowieczna” . Odtworzono w nim proces bicia monety w szeroko rozumianym okresie średniowiecza, będący nie tylko bardzo efektywną i ciekawą lekcją historii ale jednocześnie weryfikacją teorii w praktyce.

Nie jest mu też obca numizmatyka współczesna. Interesuje się medalami i emisjami pieniężnopodobnymi wydanymi przez NSZZ Solidarność w latach 80., czego wyrazem są opublikowane na ten temat artykuły.